วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง แบรนด์ - ความแตกต่าง - ตำแหน่งทางการตลาด ในยุค Marketing 3.0

ความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง แบรนด์ - ความแตกต่าง - ตำแหน่งทางการตลาด

ในยุค Marketing 3.0ในอนาคตไม่นานนัก


จะเป็นยุคของการตลาด 3.0


ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกใบนี้


อย่างเรื่อง Social Networking นี่เห็นชัดที่สุด

คนที่ชาติทุกศาสนา...

ล้วนมีการเชื่องต่อ หรือ ติดต่อกันผ่าน "เครือข่าย" ทั่วโลกนี้

เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย...

เพราะความรวดเร็ว...

เพราะเป็นเรื่อง ระหว่าง "เพื่อนถึงเพื่อน"...ที่เชื่อกันได้มากกว่าพวกบริษัทต่างๆ


สิ่งที่นักการตลาดต้องมองและคิดต่อคือ...


ทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้?มีการพูดถึงการใช้ประโยชน์จาก "การเชื่องโยง" ระหว่าง 3 ส่วน


ได้แก่...


1. เรื่องแบรนด์ Brand


2. เรื่องความแตกต่าง Differentiation


3. เรื่องการวางตำแหน่งทางการตลาด Positioning


ดังนั้น...


สามส่วนนี้จึงมัความสำคัญอย่างยิ่ง


และจะเป็นตัวกำหนดเกมส์(การทำธุรกิจอนาคต)ว่า...


ใครจะอยู่...


ใครจะไป....


อ๋อ ครับผม

วิธีคิดใหม่...ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วย Marketing 3.0

หากมองไปถึงการเคลื่อนตัวของการตลาด Marketing แล้วนั้น


จะเห็นว่า...


การเคลื่อนตัว "ครั้งใหม่" เริ่มขึ้นมาแล้วช่วงหนึ่งเป็นการเคลื่อนตัวจาก....


Marketing 1.0...ไปสู่ Marketing 2.0... ไปสู่ Marketing 3.0และบางคนก็เริ่มมากล่าวถึง Marketing 4.0 แล้ว...แต่ผมว่ายังไม่ถึง


หากเป็น Marketing 3.0 ก็ยังพอเห็นได้ชัดเจน

แล้วมันต่างกันอย่างไร ? ....


Marketing 1.0

เป็นการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่การผลิต "ตัวผลิตภัณฑ์" เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

หรือที่เรียกว่า Product centric


Marketing 2.0

เป็นการเปลี่ยนมุมการคิด โดยมามุ่งมองที่ "ตัวลูกค้า" หรือ ผู้บริโภค

ซึ่งจะเน้นไปที่ลูกค้าเป็นกลุ่ม หรือ เป็นรายๆไป

เรียกว่า Customer Centric นั่นเอง


Marketing 3.0

เป็นมุมมองที่ถือว่า "ยิ่งใหญ่"

และขอบเขตดูจะ "กว้าง" กว่าของเดิมๆ

โดยจะมุ่งคิดไปถึง "ความเป็นมนุษยชาติ" ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ "สิ่งแวดล้อมรอบตัว"

มองเรื่ององค์รวมมากขึ้น

มองเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมากขึ้น

เรียกว่า Human Centric


ดังจะเห็นได้จาก...

แต่ละบริษัทได้พูดถึงและปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับ...

สังคม...

สิ่งแวดล้อม...

ความเป็นธรรม...

เพิ่มมากขึ้นกว่าอดีตมาก


....

อ๋อ ครับผม

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นผู้นำ คือ...ช่วยผู้อื่นให้สำเร็จแจ๊ค เวลช Jack Welch

เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่า...


ความเป็นผู้นำ คือ...

การช่วยเหลือ "คนอื่น" ให้เติบโต และ..

ประสบผลเร็จ


ความเป็นผู้นำ มิใช่ตัวคนเดียว...

แต่หมายถึง "คนอื่นๆ"


แจ๊คกล่าวว่า...

เขาเองไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ...

แต่หากจะมีการให้คะแนนในเรื่อง "การดูแลคนอื่นๆ" อย่างเต็มที่แล้ว...

เขาคิดว่า...

เขาเองก็น่าจะมีโอกาส(ได้คะแนนความสำเร็จสูงสุด)เหมือนกันวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

การสร้างแบรนด์ที่ดี - Branding

การสร้างแบรนด์...

แบรนด์ที่ดี...ไม่ใช่แค่ต้องเป็นที่น่าจดจำเท่านั้น

แต่ต้องมี "ความหมายที่แท้" ต่อตัวผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วย

ซึ่งอาจหมายถึง...
ความน่าเชื่อถือ...
ความปลอดภัย...
ความนำสมัย...
เอกลักษณ์...
หรือ อาจจะเป็น "มิตรต่อสิ่งแวดล้อม"วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวคิด Lean ที่แตกต่างจากแนวคิดเดิมๆแนวคิดเรื่อง "ลีน" หรือ Lean ที่แตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมๆ ได้แก่


๑. มุ่งไปที่ลูกค้า Customers


๒. จัดการความสูญเปล่า Waste


๓. กำจัดค่าใช้จ่าย Eliminate


๔. ทำให้ง่ายขึ้น Simplify


๕. เรียนรู้จากการทำ Learn by Do


๖. มุมมองระยะยาว Long-term


วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความคิดความเชื่อ "ด้านความสำเร็จ" ของ Steve Jobs


About 'Success'...

"มีคนกล่าวว่า...
ต้องรักในสิ่งที่ทำอย่างมาก(จึงจะสำเร็จในสิ่งนั้น)
นับว่าจริงทีเดียว...

เพราะหากคุณไม่รักมัน...มันคงจะสำเร็จยาก
และก็มักจะ "ล้มเลิกกลางคัน"...

คุณต้องทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน...คุณจึงต้องมีความรักในมัน
จึงจะพบความสำเร็จ

คนที่รักในงานที่ทำ...จะอดทนสู้ต่อความยากลำบากได้
..."

จากหนังสือ "ถอดรหัสสมอง-อัจฉริยะแห่งแอปเปิ้ล - ความเชื่อของสตีป จอบส์" ของสำนักพิมพ์ขวัญข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความคิดความเชื่อ "ด้านธุรกิจ" ของสตีฟ จ๊อบส์ Steve Jobs


"...ผมมีความเชื่อว่า...
การสร้างบริษัทนั้นเป็นเรื่องยากมากๆ
คุณจะต้องชวนคนที่เก่ง มีความสามารถที่สุด มาทำงาน
และทำให้เขาอยู่กับคุณ
ต่อไปเรื่อยๆ...เรื่อยๆ...
และทำงานอย่างดีที่สุดในชีวิตของพวกเขา..."