วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง แบรนด์ - ความแตกต่าง - ตำแหน่งทางการตลาด ในยุค Marketing 3.0

ความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง แบรนด์ - ความแตกต่าง - ตำแหน่งทางการตลาด

ในยุค Marketing 3.0ในอนาคตไม่นานนัก


จะเป็นยุคของการตลาด 3.0


ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกใบนี้


อย่างเรื่อง Social Networking นี่เห็นชัดที่สุด

คนที่ชาติทุกศาสนา...

ล้วนมีการเชื่องต่อ หรือ ติดต่อกันผ่าน "เครือข่าย" ทั่วโลกนี้

เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย...

เพราะความรวดเร็ว...

เพราะเป็นเรื่อง ระหว่าง "เพื่อนถึงเพื่อน"...ที่เชื่อกันได้มากกว่าพวกบริษัทต่างๆ


สิ่งที่นักการตลาดต้องมองและคิดต่อคือ...


ทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้?มีการพูดถึงการใช้ประโยชน์จาก "การเชื่องโยง" ระหว่าง 3 ส่วน


ได้แก่...


1. เรื่องแบรนด์ Brand


2. เรื่องความแตกต่าง Differentiation


3. เรื่องการวางตำแหน่งทางการตลาด Positioning


ดังนั้น...


สามส่วนนี้จึงมัความสำคัญอย่างยิ่ง


และจะเป็นตัวกำหนดเกมส์(การทำธุรกิจอนาคต)ว่า...


ใครจะอยู่...


ใครจะไป....


อ๋อ ครับผม

1 ความคิดเห็น:

  1. Uttaradit Rajabhat University
    Ladyboys cannot thrive or succeed in society without individual and institutional sponsors. I am proud to say that Uttaradit Rajabhat University, my university, is finally becoming a leader in ladyboy rights. We have taken three steps to promote and secure ladyboy freedom. First, our student dormitories have a new ladyboy section in addition to the male and female sections. I have volunteered to be the Ladyboy dorm advisor and have already planned for a variety of pajama parties. Second, we have created a ladyboy mentoring program for ladyboys facing bullying or harassment. Finally, we have created a "Ladyboy for a Week" campaign where the President and Deans of Uttaradit Rajabhat University dress and act as Ladyboys around campus and at home for a week. I helped the President dress as a ladyboy and applied his make-up and it was all good fun. Any individuals or institutions wishing to folow the lead of Uttaradit Rajabhat University should contact me for more details.

    ตอบลบ